Algemene voorwaarden

 Gegevens 

 Webshop OUR FAVORITES

Adres: Lankforst 2962 HD Nijmegen

Let op dit is geen bezoekadres

Emailadres: ourfavorit-es@hotmail.com

KvK-nummer: 81792654

Btw: NL003607005B18

 

Bedenktijd/ retour

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten in geval retour

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapotgaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Wel graag bij levering doorgeven met een foto als bewijs niet een aantal dagen later. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor vervanging.

 Levering en uitvoering

Wij doen ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij je af te leveren. Bestellingen die voor 17:00 worden gedaan, proberen wij de volgende dag te verzenden. Als het product niet voorradig is kan de levering van uw bestelling wat langer duren.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten, de verzendkosten zijn afhankelijk van de grote van het product. Vanaf  €3,70. 

 

Gratis verzending boven €50

Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger van postnl, DPD of DHL.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zullen we ons inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Betaling

Je kunt uw bestelling op verschillende manieren betalen. Wij bieden de volgende betaalmethodes aan:

  • IDEAL
  • PayPal
  • Klarna achteraf betalen

 

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 Klachten

Uiteraard doen we ons best om klachten te voorkomen. Het kan voorkomen dat er iets niet mis gaat. Wil je ons dan mailen? 

 ourfavorit-es@hotmail.com